Din komplette guide til elektronisk fakturahåndtering

Guide om elektronisk fakturahåndtering

Derfor betaler det sig at bruge elektronisk fakturahåndtering

Der er mange gevinster – økonomiske såvel som tidsmæssige – ved elektronisk fakturahåndtering. De positive effekter, der oftest fremhæves ved introduktion af et system til elektronisk fakturahåndtering, er:

 • Tidsbesparelser i bogholderiet på op til 70 %
  Er I fx en virksomhed i vækst, kan I håndtere et konstant stigende antal indkomne fakturaer med samme antal medarbejdere
 • Kortere håndteringstid – gå fra uger til minutter
  Undersøgelser viser, at det tager godt to uger at håndtere en faktura manuelt. Med en automatiseret proces tager det få minutter
 • Fejl reduceres med op til 97 %
  Når fakturamængden stiger, følger antallet af fejl med. Det gælder dog ikke, når du har et automatisk og digitalt fakturaflow. Tværtimod.
 • Omkostningsbesparelser på 40-80 %
  Det vurderes at det koster 100-300 kr. at håndtere en faktura. Med elektronisk fakturahåndtering kan du komme helt ned på 5 kr.

I guiden: Bliv fortrolig med alle trin, begreber og fordele i et automatiseret fakturaflowet

Download “Din guide til elektronisk fakturahåndtering” nu, og bliv bedre klædt på til at vælge din virksomheds kommende system til automatisk og digital fakturahåndtering.

Overblik: Elektronisk fakturahåndtering i tre overordnede trin

1. Datafangst

Med AI og automatisering kan fakturadata digitaliseres og fortolkes på total- og linjeniveau. Det gælder både for fysiske (papir) fakturaer, pdf, e-mail og e-fakturaer.

2. Matchning

Ikke alle fakturaer behøver at blive godkendt manuelt. Tværtimod kan langt de fleste fakturaer matches med en kontrakt eller indkøbsordre og overføres til betaling automatisk. Dermed er det kun afvigelserne, der skal godkendes manuelt.

3. Godkendelse

3. Digital fakturagodkendelse er nemt og hurtigt. Fakturaen bliver automatisk distribueret til den/de relevante godkender(e). Man godkender med et enkelt klik på computeren, tabletten eller mobilen.

Hvad skal du være opmærksom på, når du vælger system til digital fakturahåndtering?

Markedet for elektronisk fakturahåndtering – eller digital fakturahåndtering – er præget af mange forskellige systemleverandører, som tilbyder software, der automatiserer en eller flere processer i dit fakturaflow. Det kan være alt fra fakturascanning over fakturagodkendelse til betaling. I dag understøtter mange systemer også match med indkøbsordre, digital arkivering, rapportering og omkostningsanalyse.

Den form for digital procesautomatisering fjerner mange manuelle arbejdsgange og reducerer antallet af fejl i workflowet. Når automatiseringsgraden øges, bliver det muligt for økonomifunktionen at udføre mere værdiskabende arbejde uden brug af flere personaleressourcer.

Med andre ord er der meget, du skal være opmærksom på, inden du vælger et fakturasystem til din virksomhed.

Samtidig er der også mange penge at spare, hvis du gør det rigtigt…

Guide til elektronisk fakturahåndtering

Er du klar til næste skridt?

Fortæl os om jeres udfordringer.