Økonomichef: Få øget kontrol og lavere omkostninger

Elektronisk fakturahåndtering har mange fordele. Enkel og effektiv håndtering af leverandørfakturaer er en af dem. Det er en tidssvarende løsning, som også giver øget kontrol og forbedrede økonomiske rapporter.

250.000+ brugere

Mere end 2.500 kunder over hele verden

Få bedre finansiel kontrol

Du får forbedret rapportering ved altid at have pålidelige bagvedliggende data over fremtidige udgifter.

Når alle indkomne fakturaer digitaliseres og samles i et system, bliver processen transparent, og du kan nemmere finde frem til transaktioner med udgangspunkt i en bestemt parameter, fx leverandør, konto eller projekt.

Palettes system for fakturahåndtering er enkel at konfigurere, så den følger jeres godkendelsesprocedurer bedst muligt. Med foruddefinerede godkendelsesflows og ansvarsfordeling, får I et system, der hjælper jer med at overholde reglerne.

Styrk produktiviteten

Palettes løsning til fakturahåndtering er udviklet til integration med dit eksisterende økonomisystem. Palette har i dag mere end 3.500 kunder over hele verden, som alle har integreret Palette til et eller flere økonomisystemer.

Hurtigere arbejdsflow

Du får automatiseret hele flowet fra, at fakturaen kommer til kontering, godkendes og registreres i økonomisystemet.

Enklere for godkendere

Det brugervenlige interface gør det enklere for chefer og medarbejder, og fakturaerne godkendes til tiden.

Automatiseret matchning

Lad systemet matche fakturaer mod indkøbsordrer, kontrakter eller leverancer. Tag dig kun af afvigelserne.

Søgbarhed og transparens

Alle fakturaer er søgbare i Palette uanset status. Det letter både arbejdet for organisationen og revisoren.

Smidig integration med jeres økonomisystem

Integration med Dynamics AX

Få fordel af vores smidige integration med AX. Indkøbsordrerne fra AX importeres i Palette, hvor fakturamatchning og godkendelse klares helt automatisk.

Integration med Dynamics NAV

Integrér Palette med Navision, og tag automatiseringen af jeres leverandørfakturaer til næste niveau. Dataflowet mellem systemerne sker i realtid.

Integration med Business Central

Palette kommer med en standardintegration med Dynamics 365 Business Central. Fakturadata udveksles mellem systemerne i realtid.

Integration med D365FO

Få fordel af vores smidige integration med D365 for Finance and Operations. Indkøbsordrerne importeres i Palette, hvor fakturamatchning og godkendelse klares helt automatisk.

Elektronisk fakturahåndtering

Fakturaerne sendes ud i et forudbestemt godkendelsesflow til gennemsyn og godkendelse. Nu er det muligt med automatisk kontering baseret på leverandør eller omkostningscenter. Det minimerer manuelle fejl og sparer tid.

Automatisk fakturamatchning

Automatisk matchning

Ved hjælp af Palettes avancerede matchningsfunktion kan mange fakturaer automatisk matches mod indkøbsordre eller kontrakt. Disse fakturaer kan gå direkte til betaling uden manuel håndtering.

Kontraktstyring

Brug kontraktmodulet, og match periodiske fakturaer med den underliggende kontrakt. Få automatisk besked op til fornyelse eller opsigelse af en kontrakt. Systemunderstøttelse af selvfakturering og et digital arkiv med aftaler.

Kontraktstyring med Palette
Purchase to Pay Automation med Palette

Purchase to pay

Integration mod jeres eksisterende  , eller brug Palettes indkøbsmodul. Godkend indkøbet i stedet for fakturaen, og få fuld kontrol over udgifterne, allerede inden de opstår.

Palette matcher fakturaer med indkøbsordrer, og det er nemt at opstille regler for afvigelser. Manuelt arbejde minimeres og forenkles. Takket være Palette kan vi nu håndtere leverandørfakturaer med bagvedliggende indkøbsordre helt automatisk.

 

René Faurskov
Finance Manager hos Sportmaster

SPORTMASTER automatiserer deres Purchase to Pay-processer

I forbindelse med opdateringen af deres tidligere forældede ERP-system var tidspunktet ideelt for SPORTMASTER til implementering af en ny P2P-løsning, der problemfrit kunne integreres med deres øvrige forretningssystemer og strømline deres faktura- og indkøbsprocesser.

Er du klar til næste skridt?

Fortæl os om jeres udfordringer.

Derfor er økonomichefen vild med elektronisk fakturahåndtering

Det er velkendt, at elektronisk fakturahåndtering fjerner mange manuelle arbejdsrutiner omkring accounts payable og kreditorer. Samtidig reduceres risikoen for menneskelige fejl, den bagvedliggende datakvalitet forbedres, og forsvundne fakturaer er en saga blot.

Når mange manuelle og tilbagevendende arbejdsopgaver forsvinder fra økonomiafdelingen, frigører du tid til strategisk arbejde. Noget som på sigt skaber forretningsmæssig værdi til hele organisationen.

Mange af vores hurtigtvoksende virksomhedskunder har erfaret, at de kan håndtere en markant øget volumen af leverandørfakturaer med samme bemanding i kreditorbogholderiet.

Fordele for organisationen
Når alle medarbejdere får adgang til et brugervenligt system og kan godkende fakturaer via mobil eller mail, accelereres godkendelsesprocessen, og I undgår forsinkede betalinger.

Næste niveau for automatisering
Mange af vores kunder er startet med at automatisere fakturahåndteringen og har derefter også automatiseret kontrakter og indkøb.

Med Palettes kontraktmodul får I et digitalt arkiv med automatiske notifikationer, når en kontrakt skal genforhandles eller opsiges. Periodiske fakturaer matches med kontrakten og behøver derfor ikke manuel håndtering – kun når der er afvigelser. Læs mere om kontrakthåndtering

Godkend indkøbet i stedet for fakturaen
Med Palettes indkøbsmodul får I mulighed for at digitalisere de indirekte indkøb. Erfaringsmæssigt er der mange penge at spare ved at styre indkøbene fra prioriterede leverandører, hvor rabatter og vilkår er aftalt på forhånd.

Få mulighed for at godkende indkøbsordren, inden bestillingen lægges ind. Det giver øget kontrol over indkøb og omkostninger. Når fakturaen kommer, er det ofte for sent at annullere eller ændre en bestilling. Læs mere om indirekte indkøb på vores blog