CFO: Få øget kontrol og lavere omkostninger

Automatiseret fakturahåndtering har mange fordele. Forenklet og effektiv håndtering af leverandørfakturaer er en af dem. Det er en tidssvarende løsning, der også giver øget kontrol og forbedrede økonomiske rapporter.

250.000+ brugere

Mere end 2.500 kunder over hele verden

Få bedre finansiel kontrol

Du får forbedret rapporteringen, ved altid at have pålidelige bagvedliggende data over de fremtidige udgifter. Når alle indkomne fakturaer digitaliseres og samles i et system, bliver processen transparent.

Informationer fra fakturahåndteringsløsningen opdateres i realtid, så du altid kan få overblik over fremtidige udgifter og betalingsflows.

Palettes system til elektronisk fakturahåndtering er enkelt at konfigurere, så det følger jeres godkendelsesprocedurer og gældende lovgivning. Med foruddefinerede godkendelsesflows og rollefordelinger, sikrer jeres system, at reglerne bliver overholdt.

Få øget produktivitet

Palettes løsning til fakturahåndtering er udviklet, så den kan integreres i dit eksisterende økonomisystem. Palette har i dag mere end 3.500 kunder verden over, som har integreret Palette til et eller flere økonomisystemer.

Hurtigere arbejdsflow

Du får automatiseret hele flowet fra, at fakturaen kommer til kontering, godkendes og registreres i økonomisystemet.

Enklere for godkendere

Det brugervenlige interface gør det enklere for chefer og medarbejder, og fakturaerne godkendes til tiden.

Automatiseret matchning

Lad systemet matche fakturaer mod indkøbsordrer, kontrakter eller leverance. Tag dig kun af afvigelserne.

Søgbarhed og transparens

Alle fakturaer er søgbare i Palette uanset status. Det forenkler revisionen.

Smidig integration med jeres økonomisystem

Integration med Dynamics AX

Få fordel af vores smidige integration med AX. Indkøbsordrerne fra AX importeres i Palette, hvor fakturamatchning og godkendelse klares helt automatisk.

Integration med Dynamics NAV

Integrér Palette med Navision, og tag automatiseringen af jeres leverandørfakturaer til næste niveau. Dataflowet mellem systemerne sker i realtid.

Integration med Business Central

Palette kommer med en standardintegration med Dynamics 365 Business Central. Fakturadata udveksles mellem systemerne i realtid.

Integration med D365FO

Få fordel af vores smidige integration med D365 for Finance and Operations. Indkøbsordrerne importeres i Palette, hvor fakturamatchning og godkendelse klares helt automatisk.

Fakturatolkning

E-faktura er den mest effektive måde til at modtage og overføre fakturainformation til Palette. Selv andre formater som scannede papirfakturaer eller PDF indlæses og tolkes automatisk.

Elektronisk fakturahåndtering

Fakturaerne sendes ud i et forudbestemt godkendelsesflow til gennemsyn og godkendelse. I dag er er der mulighed for automatisk kontering baseret på leverandør eller omkostningscenter. Det minimerer manuelle fejl og sparer tid.

Automatisk matchning

Med hjælp fra Palettes avancerede matchningsfunktion kan mange fakturaer matches automatisk mod indkøbsordrer eller kontrakter. Disse fakturaer kan gå direkte til betaling uden manuel håndtering.

Automatisk fakturamatchning
Purchase to Pay Automation med Palette

Purchase to pay

Integrer med dit eksisterende økonomisystem, eller brug Palettes indkøbsmodul. Godkend indkøb i stedet for fakturaen, og få fuld kontrol over udgifterne, allerede inden de opstår.

Vi ville have den bedst mulige løsning til håndtering af leverandørfakturaer, og så faldt valget på Palette. Løsningen har en meget veludviklet funktionalitet og leveres med en smidig integration til Dynamics 365.

Heli Matero
CFO hos Technopolis Plc i Finland

Technopolis vælger Palette Software til fakturahåndtering

Technopolis er netop i gang med at implementere et omfattende systemskift. Virksomheden flytter fra Microsoft AX til Dynamics 365. Reformeringen af forretningsplatformen inkluderer en stor andel af forskellige økonomistyringssystemer, banksystemer og et nyt CE-system. Palette Software står for faktura-, kontrakt- og dokumenthåndteringen.

Er du klar til næste skridt?

Fortæl os om jeres udfordringer.

Fordele for CFOen med elektronisk fakturahåndtering

Det er velkendt, at elektronisk fakturahåndtering eliminerer mange manuelle arbejdsopgaver med kreditorer. Samtidig reduceres risikoen for menneskelige fejl, den bagvedliggende datakvalitet forbedres, og fakturaer går ikke tabt i håndteringen.

Når mange manuelle og rutineprægede opgaver forsvinder fra økonomiafdelingen, frigiver du tid til strategisk arbejde, som skaber forretningsværdi for hele organisationen. Mange af vores kunder oplever således, at antallet af fakturaer er øget betydeligt, uden at de har haft behov for at øge antallet af medarbejdere i kreditorbogholderiet.

Fordele for organisationen
Når alle dine medarbejdere får adgang til et brugervenligt system og kan godkende fakturaer via mobil eller mail, øges hastigheden på godkendelsesprocessen, og det bliver lettere at undgå forsinkede betalinger.

Mere automatisering
Mange af vores kunder har startet med at automatisere fakturahåndteringen for efterfølgende at videreudvikle processen til også at inkludere håndtering af kontrakter og indkøb. Med Palettes kontraktmodul får I et digitalt arkiv med automatiske notifikationer, når en aftale skal genforhandles eller opsiges. Periodiske fakturaer matches mod kontrakten og skal aldrig håndteres manuelt – kun ved afvigelser. Læs mere om kontrakthåndtering

Godkend indkøbet i stedet for fakturaen
Med Palettes indkøbsmodul får I mulighed for at digitalisere de indirekte indkøb. Erfaringsmæssigt er der mange penge at spare ved at styre indkøbene fra prioriterede leverandører. Desuden får I mulighed for at godkende indkøbsordren, inden bestillingen gennemføres. Det giver bedre kontrol over indkøb og omkostninger. Når fakturaen kommer, er det ofte for sent at annullere eller justere en bestilling.
Læs mere om indirekte indkøb på vores blog