Kontraktstyring

Få en enklere og hurtigere kontraktstyring. Match tilbagevendende fakturaer automatisk, og få notifikationer, når en kontrakt skal opsiges eller fornyes – i et samlet kontraktstyringssystem.

Kontraktstyring med fuld kontrol

Vores løsning til kontraktstyring kan sammenlignes med en elektronisk kontraktdatabase, som altid er tilgængelig og søgbar. Med en fleksibel ansvars- og rollefordeling kan du bestemme, hvem der må se hvad, og hvordan I håndterer notifikationer vedrørende kritiske datoer i kontrakten.

Når en elektronisk kontrakt er let tilgængelig i hele organisationen bliver både compliance og effektiviteten forbedret.

Andre bruger et kontraktstyringssystem

“Kontraktløsningen hjælper os med at holde styr på tilbagevendende fakturaer med automatisk matchning med kontrakterne. Det forbedrer håndtering af fakturaer fra et og samme sted, hvilket har effektiviseret vores arbejdsflow, samtidig med at vi kontinuerligt arbejder med at forbedre processen.”

Rene Faurskov, Finance Manager i Sportmaster Danmark

Automatisér alle dine tilbagevendende fakturaer

Virksomheder har i gennemsnit 15-25 % tilbagevendende fakturaer hver måned, som kan konverteres til kontrakter. Med Palettes løsning til kontraktstyring og kontrakter, behøver I ikke spilde tid på at godkende de samme fakturaer måned efter måned.

Vores kontraktstyringssystem matcher, kontrollerer og håndterer alle tilbagevendende fakturaer knyttet til en specifik kontrakt. Du kan også selv generere tilbagevendende fakturaer, fx via selvfakturering.

PaletteArena and PaletteOnline

Fordele med digital kontraktstyring

  • Du får mulighed for at konvertere 15-25 % af jeres månedlige fakturaer til automatiserede kontrakter, da der er tale om tilbagevendende fakturaer.
  • Du spilder ikke tid på at godkende de samme fakturaer måned efter måned, idet vores kontraktstyringssystem matcher, kontrollerer og håndterer alle tilbagevendende fakturaer.
  • Du kan generere fakturaer via selvfakturering, som afspejler kontraktindholdet.
  • Du får adgang til alle kontrakter i den elektroniske kontraktdatabase, og en stor del af kontrakterne vil automatisk følge jeres foruddefinerede godkendelsesflows og konteringsregler.
  • Du og resten af organisationen kan altid søge efter leverandøraftaler og kontrakter, hvilket gør det lettere at styre kontraktbaserede indkøb.

Fem hovedfunktioner:

  • Digital kontraktstyring og arkivering af kontrakter

  • Match af tilbagevendende fakturaer

  • Notifikationer: fornyelse eller opsigelse af kontrakt

  • Mulighed for selvfakturering

  • Gør kontrakterne synlige i hele organisationen

Kontraktstyring er en digital organisering af alle virksomhedens leverandørkontrakter. Udover at give et bedre overblik, knyttes alle aftaler til navngivne ansvarlige i din virksomhed, og du undgår redundant data (flere kontrakter med samme leverandør om samme ydelse eller produkt). Du kan bruge kontraktinformationen til at understøtte en række automatiserede processer i din virksomhed. Fx kan du med kontraktstyring erstatte tilbagevendende fakturaer med automatisk fakturering på baggrund af kontraktinformation, og du kan få advarsler, når en kontrakt skal fornyes eller genforhandles.
Læs mere om, hvad kontraktstyring kan gøre for dig og din virksomhed: https://www.palettesoftware.dk/mere-viden/kontraktstyring/

Hvorfor bruge Palette?

Bedre tilgængelighed

Med vores løsning får du let adgang både på og uden for kontoret. Godkend dine fakturaer på computer, tablet eller mobil.

Mere effektive processer

Et tidssvarende og effektivt system til automatiseret fakturahåndtering fra leverandører reducerer omkostningerne og skaber mere tid.

Større kontrol

Umiddelbar kontrol over alle fakturaer uanset status giver dig godt overblik, hurtigere godkendelsesflow og smidigere månedsafslutninger.

Er du klar til næste skridt?

Fortæl os om jeres udfordringer.