Fakturahåndtering til Dynamics 365 ERP

Fakturahåndtering i verdensklasse med Palettes smidige integration til Dynamics 365 ERP Business Central.

Automatiseret fakturahåndtering til D365 Business Central

Når du introducerer et digitalt fakturahåndteringssystem, falder behandlingstiden, mens kontrollen over hele processen øges. Risikoen for, at fakturaer går tabt, minimeres, og hele flowet fra modtagelse via bogføring og certifikat til betaling går meget hurtigere. Forsinkede betalinger og rykkergebyrer hører fortiden til. Alle fakturaer er lette at søge i, og du kan altid se nøjagtigt, hvor de befinder sig i organisationen.

Med vores integration med D365 Business Central (D365BC) bliver processen fuldt automatiseret.

“Med Palette vil vi kunne fordoble antallet af leverandørfakturaer uden behov for ansættelse af mere personale.”
Finn Rune Kristiansen, CFO i 4Service Gruppen AS

En skræddersyet løsning til faktura-workflow

Det er typisk besværligt at håndtere leverandørfakturaerne i økonomisystemet, og der er en hel del manuelt rutinearbejde forbundet med registrering, kontrol, betaling og bogføring.

Det slipper du for, når du investerer i en skræddersyet løsning til elektronisk fakturahåndtering med D365 Business Central Integration (Microsoft D365 ERP). Rutinerne bliver effektive, digitale og automatiserede.

D365 Business Central integration

Fordelene ved at integrere Palette til Business Central

 • Du får større fleksibilitet i opsætningen af godkendelsesflowet
 • Det bliver enklere at kontrollere overholdelse af godkendelsesregler og prokura
 • Du kan lettere søge efter fakturaer
 • Du får en lavere håndteringsudgift pr. faktura
 • Du får en hurtigere håndteringstid
 • Dine transaktioner overføres automatisk til økonomisystemet/Dynamics 365 ERP

Integration i D365 Business Central

Hentes fra Business Central

 • Leverandører
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Omkostningscenter
 • Objekter/dimensioner
 • Indkøbsordrer
 • Leveringer
 • Kvittering for bogføring af faktura
 • Momskoder

Overføres fra Palette til BC:

 • Fuld kontering og bogføring af både omkostnings- og indkøbsordrefakturaer
 • Link til faktura-billede i Palette
 • Periodisering
 • Anlæg

Faktura scanning

Modtagelse og tolkning af fakturaer i Palette

Du kan vælge mellem tre muligheder, når det drejer sig om at indlemme fakturaen i processen:

 • Scanningscentral
 • Scan selv fakturaer
 • E-faktura

I vores løsning til elektronisk fakturabehandling kan du se, hvilke leverandører der kan sende EDI-fakturaer, ligesom du automatisk kan overgå fra papirfaktura til elektronisk faktura.
Læs mere om valg af løsning til fakturascanning

Godkendelsesflow i Palette

Når fakturaerne er i Palette, følger de et forudbestemt workflow.

Du kan logge på Palette fra din computer, smartphone eller tablet. Her matches fakturaen mod den rette leverandør, konteres og godkendes. Systemet tilpasses jeres godkendelsesregler, og fakturaen kan opdeles i flere konteringsrækker og sendes til forskellige personer. De rette personer får adgang til onlinegodkendelse via deres webbrowser eller mobilenhed, uanset hvor de befinder sig.

Automatisér konteringen
En stor del af konteringsarbejdet kan automatiseres. Vi kan udtrække oplysningerne fra dine fakturaer og komme med forslag til konteringer, som du efterfølgende godkender eller ændrer efter behov.

Læs mere om godkendelsesflow

Download faktaark om integration til D365 Business Central, og få mere at vide

Læs mere om fakturahåndtering til Business Central (BC D365).

Er du klar til næste skridt?

Fortæl os, hvilke udfordringer I har.