D365FO integration

Automatisk fakturahåndtering i verdensklasse til D365 for Finance and Operations. Kom hurtigt i gang med vores gnidningsfri D365FO integration.

Fakturahåndtering til D365 for Finance and Operations

Palettes løsning til elektronisk fakturahåndtering er designet til smidigt at blive integreret i dit eksisterende virksomhedssystem. Vores standardintegration til D365 for Finance and Operations muliggør fuld automatisering af dine leverandørfakturaer.

Løsningen inkluderer også support til automatisering af indkøb og match af ordrer eller aftaler. Det giver dig en “zero touch”-proces fra indkøb til betaling. Dataflowet mellem D365 for Finance and Operations og Palette sker i realtid, hvilket både forenkler arbejdsprocesserne i økonomiafdelingen og sparer jer for meget tid.

Integrationen er certificeret af Microsoft og tilgængelig via Microsoft AppSource.

“Nu håndterer vi årligt 15.000 flere fakturaer, end vi var i stand til i vores tidligere system – med det samme antal medarbejdere.”

Özlem Sener, Systemchef i Peab Fastighetsutveckling

Dynamics 365 Finance and Operations integration

Fordelene ved at integrere Palette i Dynamics 365 FO:

 • Du får større fleksibilitet i opsætningen af godkendelsesflowet
 • Det bliver enklere at kontrollere overholdelse af godkendelsesregler og prokura
 • Du kan lettere søge efter fakturaer
 • Du får en lavere håndteringsudgift pr. faktura
 • Du får en hurtigere håndteringstid
 • Dine transaktioner overføres automatisk til økonomisystemet
 • Du får smidig Dynamics 365 Finance and Operations Integration (D365FO Integration)

Integrationen til D365 for Finance and Operations

Hentes fra Dynamics 365 FO:

 • Leverandører
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Omkostningscenter
 • Objekter/dimensioner
 • Indkøbsordrer
 • Leveringer
 • Kvittering for bogføring af faktura
 • Momskoder

Overføres fra Palette til D365FO:

 • Fuld kontering og bogføring af både omkostnings- og indkøbsordrefakturaer
 • Link til faktura i Palette
 • Periodisering
 • Anlæg

Kort om elektronisk fakturahåndtering

Traditionel manuel håndtering af leverandørfakturaer i virksomhedssystemet er typisk kompliceret og ressourcetungt. Derfor vælger mange virksomheder at investere i en skræddersyet løsning til elektronisk fakturahåndtering. Dermed bliver processerne omkring leverandørfakturaer effektive og digitale, og jeres grad af automatisering øges.

Alt det arbejde med leverandørkonti, som du normalt udfører i virksomhedssystemet, kan du i stedet automatisere med Palettes løsning. Udover at de enkelte fakturaer bogføres på korrekt konto, projekt og omkostningssted, kan du periodisere dem og vælge den periode, hvor de skal indregnes. Med andre ord får du en komplet Dynamics 365 Finance and Operations integration / D365FO integration.

SE MERE

Søgbare fakturaer i Palette

Gennem vores gnidningsfri integration med Dynamics 365 for Finance and Operations overføres fakturaoplysningerne til virksomhedssystemet, så snart fakturaen er endeligt godkendt og klar til betaling. Når betalingen er gennemført i forretningssystemet, returneres oplysninger om datoer og beløb til Palette. Fakturaen vil altid være søgbar for alle, der godkender betalinger samt personer med administratorrettigheder.

Purchase-to-Pay-automatisering til Dynamics 365 for Finance and Operations

Langt størstedelen af vores kunder starter med at automatisere håndteringen af leverandørfakturaerne. For at opnå yderligere effektivisering kan man digitalisere hele indkøbsprocessen og også bruge automatisk match af ordrer og faktuaer.

Palettes løsning inkluderer et integreret indkøbsmodul, der primært understøtter og automatiserer organisationens indirekte indkøb. Det muliggør øget automatisering af administrationen inden for indkøbs- og økonomifunktionerne. Samtidig får du mulighed for at kontrollere og optimere virksomhedens faktiske indkøb. Erfaringen viser, at der ligger store potentielle besparelser gemt i de indirekte indkøb.

SKJUL

Faktaark om fakturahåndtering til D365 Finance and Operations

Læs mere om Palettes integrationen i D365 for Finance and Operations.

Er du klar til næste skridt?

Fortæl os, hvilke udfordringer I har.