Omkostningsanalyse med tydeligt overblik

Få et samlet overblik over status, proces og værdifulde nøgletal. Identificer flaskehalse i organisationen, og få øje på muligheder for forøget omkostningseffektivitet.

Quote from Palette customer
Da vi implementerede Palettes løsning, indførte vi samtidigt en fælles metode til at arbejde på i alle de lande, hvor vi gør forretninger. Takket være de realtidsrapporter, der findes i Palette, kan vi nu enkelt måle og sammenligne resultater fra forskellige lande.

Juho Häkkinen, Finance System Controller, Lindström Group

Omkostningsanalyse med Palette

Indkøbs- og omkostningsanalyse med intuitiv grænseflade

I systemet til fakturaadministration indsamles der omfattende oplysninger om virksomhedens omkostninger, leverandører og naturligvis antallet af fakturaer, der behandles. Med vores analyseværktøj fremlægges data i et lettilgængeligt format, hvor du enkelt kan klikke dig frem til den ønskede rapport, der altid opdateres i realtid. På nogle få minutter får du oplysninger om de gennemsnitlige omkostninger for en bestemt produktkategori, indkøbsvolumen pr. leverandør eller hvor stor en andel af fakturaerne, der betales til tiden.

Opret prognoser af hensyn til forøget omkostningseffektivitet

Mange virksomheder skaber et periodisk overbliksbillede over udgifterne én gang årligt. Information og forudsætninger forandres dog løbende og skal være opdateret hele tiden. Med vores analyseværktøj kan du oprette prognoser over fremtidige udgifter. I bestemmer parametrene og kan justere dem med henblik på at få vist deres prognoser og effekter. Informationen vises som oversigt i tabeller og diagrammer, hvilket gør det nemmere at effektivisere og eller skabe omkostningsbesparelser.

KPIs

Nogle hovedfunktioner:

  • Fuldt overblik over omkostninger og leverandører
  • Færdige grafer med intuitiv grænseflade
  • Mulighed for hurtigt at opfange negative tendenser
  • Integreret i løsningen til fakturaadministration
  • Betalingsstatistik
Yderligere muligheder:

Kontrakt

Kontrakthåndtering med bedre kontrol, hurtigere flow og mindsket manuel håndtering. Gør kontrakter og dokumenter søgbare med vores digitale kontraktdatabase.

Bestillinger

Effektivisér indkøbsprocessen ved at købe de rette varer, fra den rette leveradører til den rette pris. Få kontrol over de indirekte omkostninger allerede idag.

E-faktura

Modtag e-fakturaer direkte i Palettes løning, så bliver håndteringen af leverandørfakturaerne endnu mere effektiv. På indkøbssiden får I mere anvendelig data.

Ordermatching

Med automatisk ordrematching knyttes leverandørfakturaen til den rette indkøbsordre uden manuel håndtering.

Attest og afvigelseshåndtering

Automatisér selskabets leverandørfakturaer med palette. Godkend kun afvigelserne og spar masser af tid i økonomi- og indkøbsafdelingerne.

Omkostningsanalyse

Med vores værktøj til omkostningsanalyse får I svaret på, hvad I behøver for at opnå en højere omkostningseffektivitet.

Hvorfor bruge Palette?

Bedre tilgængelighed

Med vores løsning opnår du enkelt adgang på og uden for kontoret. Attester dine fakturaer på computeren, tabletten eller mobilenheden.

Mere effektive processer

Et moderne og effektivt system til administration af leverandørfakturaer reducerer omkostningerne og frigør mere tid til andet i jeres organisation.

Mere kontrol

Øjeblikkelig kontrol over alle fakturaer uanset status giver dig godt overblik, hurtigere godkendelse og fleksible månedsafstemninger.

Palettes dashboard giver det fulde overblik

Palettes dashboard giver det fulde overblik

I løsningen til fakturaadministration findes vores dashboard, der giver dig overblik over alle processer i realtid. En overordnet visning angiver, hvor mange fakturaer, indkøbsordrer, rekvisitioner m.v., der håndteres i systemet, og hvilken status de har netop nu. Det er nemt at få vist nøgletal, f.eks. gennemsnitlig henlæggelsestid pr. rolle, andel af e-fakturaer eller hvilke beløb, der er anvist til betaling i løbet af et givent tidsrum. Derigennem opnår du enkelt indsigt i evt. flaskehalse, mulige omkostningsbesparelser og indvirkning på likviditet.

Avanceret omkostningsanalyse med Spend Management

Med vores værktøj til indkøbsanalyse bliver det enklere at arbejde aktivt med omkostningseffektivisering. I værktøjet Spend Management samles alle oplysninger fra indkøbsordrer og leverandørfakturaer. Med et par klik kan du få vist oplysninger og omkostninger pr. leverandør, omkostninger pr. produktkategori, og om hvorvidt indkøbene foregår i overensstemmelse med aftalen. Det er også muligt at oprette prognoser over fremtidige udgifter ved at ændre på visse parametre samt få vist hvilken effekt, forandringen får. Informationerne vises som oversigt i tabeller og diagrammer. Det gør det enklere at identificere mulige omkostningsbesparelser.