Styrk indkøbsprocessen med Palette

Opnå fuld kontrol over omkostningerne, allerede inden de opstår! Det bliver muligt, når bestillingerne gennemføres digitalt i det system, hvor leverandørfakturaerne håndteres.

Quote from Palette customer
Under vores hastige vækst havde i gang i flere projekter samtidigt. Af samme årsag var det af afgørende betydning at kunne håndtere både indkøb og leverandørfakturaer med én og samme løsning.

Lauri Matikainen, CFO, Renta Group i Finland

Optimer indkøbsprocessen med den rette systemstøtte

Optimer indkøbsprocessen med den rette systemstøtte

Det er smart at lade organisationen gennemføre bestillinger i det system, som bruges til at administrere fakturaer. Det bliver muligt at se og kontrollere omkostningerne, allerede inden de opstår. Attester bestillingen i stedet for fakturaen – i overensstemmelse med den allerede angivne certifikatstrøm. Efterfølgende kan leverandørfakturaen automatisk matches, forudsat at beløbet stemmer overens med bestillingen. Kun evt. afvigelser skal håndteres manuelt.

Det skal være enkelt at bestille den rette vare til den rette pris

Palettes indkøbsmodul ligner en webshop, og det er enkelt for hver enkelt medarbejder at foretage de nødvendige bestillinger. Kun godkendte leverandører og varer vises i udbuddet. Tilladelser og budgetter styrer, hvad dine ansatte kan se og bestille. Således gøres det enkelt for hele organisationen at leve op til indkøbspolitikken, og prioriterede leverandører får gavn af konceptet. Bestillingsprocessen gøres enklere for medarbejderen, samtidigt med at indkøbene foregår i overensstemmelse med de regler, I har udarbejdet.

Matchning mod indkøbsordre
Automatiserede arbejdsstrømme med Palettes løsninger

Fem hovedfunktioner:

  • "One-click buy" med indbyggede og eksterne kataloger
  • Rekvisitioner i fritekst
  • Budgetter og tilladelser styrer, hvem der må bestille hvad i organisationen
  • Automatiserede arbejdsstrømme
  • Samme brugergrænseflade og logon som for fakturaer
Få kontrol over indirekte indkøb

Få kontrol over indirekte indkøb

Mange virksomheder råder allerede over avancerede systemer til direkte indkøb, dvs. de varer, der er nødvendige for at kunne producere de produkter og tjenesteydelser, man sælger. Derimod mangler der ofte en effektiv indkøbsproces til såkaldt indirekte indkøb, hvilket typisk udgøres af varer, der er nødvendige for, at en virksomhed kan fungere. Eksempler kan være computere, mobiltelefoner, computertilbehør og kontormateriale. Visse udgifter er små hver for sig, men for en stor organisation bliver det til ikke-ubetydelige omkostninger, der direkte belaster resultatet på bundlinjen.

Vejen til strategiske indkøb af indirekte materialer

Med Palettes indkøbsmodul opnår du kontrol over samtlige beløb – også de indirekte. Ejerskabet afklares, det administrative arbejde for indkøbsafdelingen reduceres, og der kan i stedet forhandles gunstige aftaler og rabatter. Ved at styre indkøbene i retning mod de leverandører, der tilbyder de bedste vilkår, kan der spares store summer. At digitalisere alle indkøb og bestillinger i en struktureret proces er vejen til strategiske indkøb – også til indirekte materiale!

Business Case til digitalisering af indirekte indkøb
Yderligere muligheder:

Kontrakt

Kontrakthåndtering med bedre kontrol, hurtigere flow og mindsket manuel håndtering. Gør kontrakter og dokumenter søgbare med vores digitale kontraktdatabase.

Bestillinger

Effektivisér indkøbsprocessen ved at købe de rette varer, fra den rette leveradører til den rette pris. Få kontrol over de indirekte omkostninger allerede idag.

E-faktura

Modtag e-fakturaer direkte i Palettes løning, så bliver håndteringen af leverandørfakturaerne endnu mere effektiv. På indkøbssiden får I mere anvendelig data.

Ordermatching

Med automatisk ordrematching knyttes leverandørfakturaen til den rette indkøbsordre uden manuel håndtering.

Attest og afvigelseshåndtering

Automatisér selskabets leverandørfakturaer med palette. Godkend kun afvigelserne og spar masser af tid i økonomi- og indkøbsafdelingerne.

Omkostningsanalyse

Med vores værktøj til omkostningsanalyse får I svaret på, hvad I behøver for at opnå en højere omkostningseffektivitet.

Hvorfor bruge Palette?

Bedre tilgængelighed

Med vores løsning opnår du enkelt adgang på og uden for kontoret. Attester dine fakturaer på computeren, tabletten eller mobilenheden.

Mere effektive processer

Et moderne og effektivt system til administration af leverandørfakturaer reducerer omkostningerne og frigør mere tid til andet i jeres organisation.

Mere kontrol

Øjeblikkelig kontrol over alle fakturaer uanset status giver dig godt overblik, hurtigere godkendelse og fleksible månedsafstemninger.