Implementering og support

Få gavn af vores erfaring! Vi har gennemført over 2.000 implementeringsprojekter og kan rådgive og støtte igennem hele projektet.

Quote from Palette customer
Palette havde en tydelig og realistisk projektplan, og man kunne fornemme, at de har gennemført projekter af denne størrelse og kompleksitet tidligere.

Eva Petré Rege, reskontrachef, Coor Service Management

Palette støtter dig igennem hele implementeringen

Palette støtter dig igennem hele implementeringen

Når du har indgået aftale med Palette, booker vi øjeblikkeligt ressourcerne fra vores projektteam. Vi gennemgår sammen projektmodellen og udarbejder en plan for, hvordan implementeringen bedst muligt gennemføres i forhold til din organisations behov for forudsætninger. De nødvendige ressourcer og kompetencer allokeres til hvert enkelt projekt, f.eks. projektledere, programkonsulenter og teknikere. Projektet omfatter altid undervisning for brugere og administratorer.

Global implementering

Palette har et stort antal kunder med internationale virksomheder og selskaber i flere forskellige lande, og vi bidrager gerne med vores færdigheder og erfaring inden for globale projekter. At gennemføre en systemudskiftning er ofte en passende lejlighed til at skabe et overblik over interne processer, og hvordan disse kan forandres og forbedres. Også i forbindelse med denne proces kan vores projektledere bidrage med værdifuld erfaring baseret på best practise og tidligere erfaringer.

 

Aftalehåndtering og kontrakt i Palette

Husk på følgende:

  • Begynd med at automatisere administrationen af leverandørfakturaerne
  • Føj løbende flere trin til processen (kontrakt, indkøb)
  • Lad systemudskiftningen være en anledning til at gennemgå de interne processer
  • Lad leverandørens projektteam hjælpe, og lyt til deres erfaring
  • Vær realistisk, og afsæt interne specialressourcer

Hvorfor bruge Palette?

Bedre tilgængelighed

Med vores løsning opnår du enkelt adgang på og uden for kontoret. Attester dine fakturaer på computeren, tabletten eller mobilenheden.

Mere effektive processer

Et moderne og effektivt system til administration af leverandørfakturaer reducerer omkostningerne og frigør mere tid til andet i jeres organisation.

Mere kontrol

Øjeblikkelig kontrol over alle fakturaer uanset status giver dig godt overblik, hurtigere godkendelse og fleksible månedsafstemninger.

Lokal support

Global organisation med lokal support

Palettes support bemandes af erfarent personale, som arbejder med vores løsninger på heltid. De er kompetente og yder kvalificeret support – både telefonisk og via e-mail. I dag tilbyder vi support på svensk, engelsk, finsk, norsk og dansk. Du vælger selv, hvilket sprog du fortrækker i kontakten med vores supportteam. Eftersom hele vores udviklingsafdeling holder til i Sverige, er der nær kontakt mellem supportteamet og udviklerne hos R&D, hvilket er en stor fordel, hvis der opstår komplekse problemstillinger.

Supplerende vejledning fra Customer Service Manager

Vil du have eksperthjælp, så du kan udnytte din løsning fra Palette optimalt, eller har du behov for en ekstra ressource, som kan hjælpe dig med at konfigurere systemet? I så tilfælde kan vi tilbyde tjenesten Customer Service Manager (CSM), hvor du får adgang til en seniorsystemekspert, der har dybdegående viden om Palette og om, hvordan du på allerbedste vis udnytte løsningen optimalt. Læs mere om tjenesten CSM her

Mere om vores support