E-faktura højner kvaliteten og sparer tid

E-faktura er den mest effektive metode til at tage imod og overføre fakturaoplysninger til Palette. Fakturaerne gøres umiddelbart tilgængelige og skal hverken indscannes eller fortolkes. Den interne kontrol forøges i samme tempo, som omkostningerne mindskes.

Quote from Palette customer
Vi indledte samarbejdet med Pagero 2009. Det første, vi gennemførte, var et leverandørbearbejdningsprojekt, med henblik på at få vores leverandører til at sende e-fakturaer i stedet. Pagero kontaktede leverandørerne 2-3 gange, og resultatet var rigtigt godt.

Mariana Andersson, Manager Accounts Payable, Stena Line

E-faktura – sådan fungerer det

E-faktura – sådan fungerer det

Med Pageros e-fakturatjenester kan du opnå en 100 % digital strøm af leverandørfakturaer direkte Palette. Elektroniske fakturaer sendes i det ønskede format, og de leverandører, der ikke kan håndtere elektroniske fakturaer, sender PDF- eller papirfakturaer, som derefter oversættes til elektroniske data og leveres til Palette. Når du slutter dig til Pagero, får du adgang til et netværk bestående af over 2,5 mio. virksomheder over hele verden. Pagero har en samtrafikaftale med en lang række øvrige operatører på markedet og er et godkendt adgangspunkt i alle de lande, hvor PEPPOL er blevet indført.

Fordele ved elektronisk faktura

Med e-faktura minimerer du manuelt arbejde – navnlig, hvis du vil opfange information om varer på rækkeniveau. Indlæsningsfejl elimineres, og der er ikke behov for verificering af oplysninger. E-fakturaer kommer hurtigere frem til dig, og for dig, der har udenlandske leverandører, gør det en stor forskel. Både sporbarheden og sikkerheden forøges med e-faktura, og du minimerer negative miljøpåvirkninger.

 

 

modtag e-faktura i Palette

Fem hovedfunktioner:

  • Automatisk konvertering til og fra alle formater
  • Tjenester, der overholder lokale bestemmelser for arkivering og momsadministration m.v.
  • Sikker kommunikation via krypteret netværk
  • Håndterer priskataloger, ordrer, ordrebekræftelser, leveringsadvisering, fakturering og påmindelser
  • Transaktionshistorik 90 dage
Yderligere muligheder:

Kontrakt

Kontrakthåndtering med bedre kontrol, hurtigere flow og mindsket manuel håndtering. Gør kontrakter og dokumenter søgbare med vores digitale kontraktdatabase.

Bestillinger

Effektivisér indkøbsprocessen ved at købe de rette varer, fra den rette leveradører til den rette pris. Få kontrol over de indirekte omkostninger allerede idag.

E-faktura

Modtag e-fakturaer direkte i Palettes løning, så bliver håndteringen af leverandørfakturaerne endnu mere effektiv. På indkøbssiden får I mere anvendelig data.

Ordermatching

Med automatisk ordrematching knyttes leverandørfakturaen til den rette indkøbsordre uden manuel håndtering.

Attest og afvigelseshåndtering

Automatisér selskabets leverandørfakturaer med palette. Godkend kun afvigelserne og spar masser af tid i økonomi- og indkøbsafdelingerne.

Omkostningsanalyse

Med vores værktøj til omkostningsanalyse får I svaret på, hvad I behøver for at opnå en højere omkostningseffektivitet.

Hvorfor bruge Palette?

Bedre tilgængelighed

Med vores løsning opnår du enkelt adgang på og uden for kontoret. Attester dine fakturaer på computeren, tabletten eller mobilenheden.

Mere effektive processer

Et moderne og effektivt system til administration af leverandørfakturaer reducerer omkostningerne og frigør mere tid til andet i jeres organisation.

Mere kontrol

Øjeblikkelig kontrol over alle fakturaer uanset status giver dig godt overblik, hurtigere godkendelse og fleksible månedsafstemninger.

quote
Vi modtager vores leverandørfakturaer via Pagero i Palette og sender kundefakturaer fra to systemer – også via Pagero. Uanset hvilket system, der er tale om, er processen fleksibel.

Lauri Matikainen, Finance Manager, Renta Group

Quote regarding the partnership between Palette and Simac

Send og modtag e-faktura med Pagero

Med Pagero kan du både modtage og afsende e-fakturaer, uanset hvor i verden din virksomheden befinder sig.

Flere alternativer end elektroniske faktura

Selvom e-faktura er den mest effektive facon at indlæse fakturaoplysninger på, fortsætter mange med at indscanne og fortolke fakturaer af forskellige årsager og kommer til at gøre det i lang tid ud i fremtiden. Vi anbefaler ReadSofts løsninger til scanning og fortolkning af fakturaer – enten ReadSoft Online (skyløsning) eller ReadSoft Invoices (installeret hos dig). Læs mere om ReadSofts løsninger.

Andre vælger at købe tjenesten af et scanningsbureau. Kontakt os, så vi kan fortælle mere om de bureauer, vi anbefaler, og hvilke fordele og ulemper, der eksisterer ved tjenesten.

Information om Pagero