Attester kun afvigelserne

Automatiser dine leverandørfakturaer med Palette. Med forudbestemte processer til attestering og afvigelsesadministration bliver processen hurtig og effektiv.

Quote from Palette customer
Med Palette vil vi kunne fordoble antallet af fakturaer uden behov for ansættelse af mere personale!

Finn Rune Kristiansen, CFO på 4Service i Norge

Automatiseret proces for attestering med Palette

Automatiseret proces for attestering

Fakturahåndteringen udgør selve kernen i vores løsning og skaber grundlaget for at kunne effektivisere hele processen fra indkøb til betaling. Det er også fakturahåndteringen, som mange virksomheder automatiserer først – oftest med rigtigt gode resultater. Du opnår en optimal proces i næste trin igennem attestering af digitale indkøbsordrer og bestillinger, der efterfølgende matches mod indgående fakturaer og kontrakter – helt automatisk. Det er kun afvigelserne, der skal håndteres, når fakturaen modtages korrekt, hvilket sparer meget tid for dine ansatte. Med henblik på at minimere tidsforbruget i forbindelse med attestering genereres atteststrøm og konteringsforslag automatisk i vores løsning.

Enkel håndtering af afvigelser

Med henblik på at lette arbejdet med afvigelser kategoriseres disse i forskellige typer, hvorefter de farvekodes. Det giver dig et hurtigt og tydeligt overblik, og ved at arbejde aktivt med matchningsstatistikkerne kan du bearbejde de leverandører, der har mange afvigelser med det formål at forøge automatiseringen yderligere. Afvigelsestolerance for, hvor meget en faktura må adskille sig fra en ordre, kan angives på hoved- eller rækkeniveau. Det er muligt at angive afvigelsestolerance i procent eller eksakte beløb. Forskellige parametre kan tillempes for forskellige virksomheder og leverandører.

Forudbestemt attesteringsstrøm giver øget kontrol

Fem hovedfunktioner:

  • Fuld automatisering af dine leverandørfakturaer
  • Forudbestemt attesteringsstrøm giver øget kontrol
  • Konteringsforsalg minimerer tidsforbruget
  • Attestering direkte i e-mail eller i mobilenheden
  • Enkel håndtering af afvigelser i brugervenlig grænseflade
Yderligere muligheder:

Kontrakt

Kontrakthåndtering med bedre kontrol, hurtigere flow og mindsket manuel håndtering. Gør kontrakter og dokumenter søgbare med vores digitale kontraktdatabase.

Bestillinger

Effektivisér indkøbsprocessen ved at købe de rette varer, fra den rette leveradører til den rette pris. Få kontrol over de indirekte omkostninger allerede idag.

E-faktura

Modtag e-fakturaer direkte i Palettes løning, så bliver håndteringen af leverandørfakturaerne endnu mere effektiv. På indkøbssiden får I mere anvendelig data.

Ordermatching

Med automatisk ordrematching knyttes leverandørfakturaen til den rette indkøbsordre uden manuel håndtering.

Attest og afvigelseshåndtering

Automatisér selskabets leverandørfakturaer med palette. Godkend kun afvigelserne og spar masser af tid i økonomi- og indkøbsafdelingerne.

Omkostningsanalyse

Med vores værktøj til omkostningsanalyse får I svaret på, hvad I behøver for at opnå en højere omkostningseffektivitet.

Vejen til en mere effektiv hverdag

Reducer omkostningerne

Et moderne og skybaseret system til fakturabehandling reducerer omkostningerne med op til 80% og frigør mere tid til andet i jeres organisation.

Hurtigere arbejdsgang

Palette effektiviserer hele arbejdsgangen fra, at leverandørfakturaen kommer ind, til at den konteres og registreres i økonomisystemet.

Godkend fakturaer online

Med vores system opnår du enkelt adgang på og uden for kontoret. Godkend dine fakturaer på computeren, tabletten eller telefonen.

SaaS solutions for Savvy Organisations

Håndter flere selskaber og sprog

I Palettes løsning til fakturaadministration kan du opbygge strukturer, der understøtter mange virksomheder i samme miljø eller parallelle miljøer, uanset om disse eksisterer i samme land eller er fordelt over hele verden.

Det er enkelt at opsætte regler for, hvordan moms, momskoder, EU-moms, omvendt momspligt og bygge- og -ejendomsmoms skal håndteres.

Systemet leveres på en række forskellige sprog, herunder de nordiske sprog, fransk, engelsk, tysk, hollandsk, spansk og polsk.