Aftalehåndtering på en enklere facon

Gør din aftaleadministration enklere og mere komfortabel. Match periodiske fakturaer automatisk, og få påmindelser, når en kontrakt skal opsiges eller fornyes.

Quote from Palette customer
Kontraktløsningen hjælper os med at opnå kontrol over periodiske fakturaer takket være automatisk matchning mod aftaler. Palettes løsninger gør det muligt at håndtere disse fakturaer fra én og samme kilde, hvilket har effektiviseret vores arbejdsgang, samtidigt af vi kontinuerligt arbejder med at forbedre processen.

Rene Faurskov, Finance Manager, Sportmaster i Danmark

Aftalehåndtering

Aftaleadministration med fuld kontrol

Vores løsning fungerer som en elektronisk aftaledatabase, der er konstant tilgængelig og søgbar. Med en fleksibel tilladelsesstruktur kan du bestemme, hvem der skal se hvad, og hvordan I skal håndtere påmindelser om kritiske datoer i aftalen. Med aftalen enkelt tilgængelig i organisationen styrkes overholdelse og effektivitet.

Automatiser alle periodiske fakturaer

Virksomheder har i gennemsnit 15-25 tilbagevendende fakturaer, der skal kunne konfigureres som en aftale. Med Palettes løsning til aftaleadministration og kontrakter behøver I ikke at bruge tid på at attestere de samme fakturaer måned efter måned. Systemet matcher, kontrollerer og håndterer alle periodiske fakturaer, der er relatereret til en bestemt kontrakt. Det er naturligvis også muligt selv at oprette disse tilbagevendende fakturaer igennem såkaldt selvfakturering.

Aftalehåndtering og kontrakt i Palette

Fem hovedfunktioner:

  • Elektronisk håndtering og arkivering af aftaler
  • Matchning af periodiske fakturaer
  • Påmindelser, når en aftale skal fornyes eller opsiges
  • Muliggør selvfakturering
  • Gør aftaler synlige for hele organisationen
Yderligere muligheder:

Kontrakt

Kontrakthåndtering med bedre kontrol, hurtigere flow og mindsket manuel håndtering. Gør kontrakter og dokumenter søgbare med vores digitale kontraktdatabase.

Bestillinger

Effektivisér indkøbsprocessen ved at købe de rette varer, fra den rette leveradører til den rette pris. Få kontrol over de indirekte omkostninger allerede idag.

E-faktura

Modtag e-fakturaer direkte i Palettes løning, så bliver håndteringen af leverandørfakturaerne endnu mere effektiv. På indkøbssiden får I mere anvendelig data.

Ordermatching

Med automatisk ordrematching knyttes leverandørfakturaen til den rette indkøbsordre uden manuel håndtering.

Attest og afvigelseshåndtering

Automatisér selskabets leverandørfakturaer med palette. Godkend kun afvigelserne og spar masser af tid i økonomi- og indkøbsafdelingerne.

Omkostningsanalyse

Med vores værktøj til omkostningsanalyse får I svaret på, hvad I behøver for at opnå en højere omkostningseffektivitet.

Hvorfor bruge Palette?

Bedre tilgængelighed

Med vores løsning opnår du enkelt adgang på og uden for kontoret. Attester dine fakturaer på computeren, tabletten eller mobilenheden.

Mere effektive processer

Et moderne og effektivt system til administration af leverandørfakturaer reducerer omkostningerne og frigør mere tid til andet i jeres organisation.

Mere kontrol

Øjeblikkelig kontrol over alle fakturaer uanset status giver dig godt overblik, hurtigere godkendelse og fleksible månedsafstemninger.

Nemt at komme i gang

Aftalen gemmes i vores elektroniske aftaledatabase, som har en fleksibel tilladelsesstruktur. Hvis du benytter Palettes fakturaadministrationsløsning, findes de allerede eksisterende leverandører og brugere i løsningen – på samme måde som attestregler, processer, roller, konteringsforslag og øvrige strukturer. Aftalen kompletteres med oplysninger om f.eks. aftaletype, kritiske datoer og gyldighedstider.

Aftaler og kontrakter gøres tilgængelige

Med vores aftaleadministration bliver det enkelt at gøre leverandøraftaler og kontrakter søgbare og synlige for behørige personer f.eks. medarbejder i indkøbsafdelingen. På den måde bliver det enklere at styre bestillinger i retning mod gunstige kontraktbaserede indkøb.

Automatisér dine indkøb