USFarathane kundecase: Produktion

Omfanget af dette projekt begyndte med fakturahåndtering for en virksomhed med mange produktionsfaciliteter og satellitkontorer.

Omfanget blev større og kom til at inkludere indirekte indkøb, kontraktstyring, udgiftsrapportering og budgettering.

Inden implementering af løsningen brugte man Outlook til både intern og ekstern kommunikation. Virksomheden savnede indblik i information, der var registreret i andre afdelinger, og bogholderiet blev ufrivilligt virksomhedens “regelryttere”, ligesom at økonomiafdelingen ikke havde “overblikket til at sikre ansvarlighed”, så overforbrug var et problem.

Kundeinformation

Customer:  USFarathane

Filial:  Hovedkontor

Område:  USA, Mexico og Kina

Økonomisystem:  Dynamics

Fakturaer/år:  60.000

Ansatte:  4.200

Automatiserede processer:  Fakturahåndtering, kontrakter, indkøbsordrer

USFarathane valgte Palette på grund af løsningens omfang

Baggrunden for skift til elektronisk fakturahåndtering

  • Stor bilproducent med et salg på 400 millioner dollars med en forventet stigning til 700 millioner dollars næste år
  • Ni produktionsanlæg i USA, to yderligere anlæg blev tilføjet de følgende 18 måneder samt to i Mexico kort herefter
  • Fakturamængden var oprindeligt 60.000 pr. år med en forventet stigning til 80.000
  • Havde et centralt bogholderi og var 100 % papirbaseret

USFarathane valgte Palette på grund af løsningens omfang.

Resultater

  • 70 % fald i cyklustid
  • 43 % reduktion i håndteringsomkostninger
  • 20 % stigning i fakturamængde uden at forøge antal ansatte

“Jeg havde overvejet, hvornår vi kunne udvide vores forbedringer af de samlede fakturaprocesser til virksomhedens øvrige områder, men jeg havde ikke forventet, at vores CFO kunne drage fordel af Palettes teknologi så hurtigt.”
– Regnskabschef

USFarathane: kundecase automatiseret fakturahåndtering

Øget overblik, adgang og kontrol

Virksomheden fik adgang til de indkøbsdata, som de skulle bruge. Der blev også indført straight through processing af fakturaer vedrørende indirekte køb, og udgiftsmodulet gjorde de ansatte i stand til at holde overblikket, og det gav dem mobile forbedringer.

I stedet for papir og filer, der bliver væk, kunne man få adgang til dokumenterne hvorsomhelst og nårsomhelst. Arbejdet med de månedlige periodeafgrænsninger blev reduceret til minutter i stedet for dage, og Palette gav controllerne mulighed for at beslutte at gå over budgetfremfor at skulle prøve at forklare hvorfor.

Download den fulde kundecase gratis

Download den fulde kundecase, og få mere at vide om, hvordan USFarathane forbedrede deres fakturaprocesser med Palette!

Er du klar til næste skridt?

Fortæl os, hvilke udfordringer I har