Fakturakontrol for topchefer på farten

Fakturakontrol for topchefer på farten

Hvor ofte ser du topchefen og andre ledelsesmedlemmer på kontoret? Med møder fra enden til anden, besøg udenfor kontoret og adskillige andre krav til deres tid fra organisationens side, er det forståeligt, at ledelsesteamet sjældent er at finde.

Dette er ikke anderledes for CFO’en eller Økonomichefen, der ikke blot er ansvarlig for virksomhedens budgetter og sikring af det finansielle helbred i forretningen, men også fungerer som en vital, strategisk leder, der er uvurderlig for virksomhedens planlægning og succes. Derudover er CFO’er i stigende grad ansvarlige for at sikre overholdelse med love og regler, og at organisationen som helhed arbejder effektivt med en høj grad af ressourceudnyttelse – i tillæg til ansvaret for det løbende regnskabsarbejde.

Det er ikke overraskende, at en nylig undersøgelse viste, at mange økonomichefer kæmper med ressourceproblemer og tidspres, og hele 43% gav udtryk for, at dette forhindrede dem i at udføre opgaver på en effektiv måde.

En flaskehals for fakturaer

En opgave, der ofte lider under det tids- og ressourcepres, som CFO’er står overfor, er udlægs- og fakturahåndtering. Med så meget pres på CFO’ens tid kan dette hurtigt begynde at hobe sig op, da der afventes C-niveau-godkendelse, da disse administrative opgaver anses for at have lavere prioritet end mere strategiske opgaver.

Ikke desto mindre kan forsinkede betalinger føre til, at forretninger mister forhandlede rabatter, udgøre en trussel mod leverandørforhold og påvirke pengestrømme. Så hvordan kan man sikre sig, at godkendelse kan fås, mens der tages hensyn til den travle arbejdsuge?

Gør P2P mobil

Nøglen til dette er at sikre, at økonomiledere kan se, forstå og godkende udgifter hurtigt og enkelt, uanset hvor de er, uden hensyntagen til hvilken enhed de bruger, for at sikre, at betalinger sker uden forsinkelse. I praksis betyder dette at give brugere mulighed for med fjernadgang at tilgå forretningskritiske værktøjer og eksekvere deres opgaver på en effektiv måde, selv når de er ude af kontoret eller væk fra deres plads.

For at opnå dette bør virksomheder anvende en purchase-to-pay-løsning, der ikke blot fjerner behovet for papirbaserede godkendelser, men hvor også en mobil løsning er indarbejdet, som f.eks. PaletteArena. Dette muliggør arbejdet med forretningskritiske værktøjer, uanset hvor man er, og hvornår man vil, hvilket gør det muligt at gennemse og godkende fakturaer og endda tildele konteringer, uanset ens fysiske placering.