RPA

RPA – Hvordan påvirker dette Purchase to Pay processen?

RPA (Robotic Process Automation) er et i stadig udvikling koncept, som kan beskrives som “softwarerobotter der efterligner en medarbejders administrative opgaveløsning på tværs af systemer og dokumenter, uden at ændre på de underliggende systemer og dokumenter”.

Så hvordan er dette anvendelig på Purchase to Pay området?

Vi ved alle, at indkøb af varer og betaling af fakturaer kan være en besværlig proces pga. af en blanding af menneskers processer og teknologi. I de senere år har lovgivningsmæssig overholdelse tilføjet lag til processen ved at kræve dokumenterede processer, der adskiller opgaver og har standardiserede trin, der giver kontrol og balance. Alt under opsyn af revisorer og regulatorer.

Mens den nuværende automatisering har taget noget højde for dette, er der stadig en høj grad af manuel arbejdskraft og gentagende behandling forbundet med hver købs- og medarbejderudgiftstransaktion. Udtrykket “Kontor Proces Automatisering” bliver brugt, og dette er nøglen til næste generation P2P løsninger.

Opret hurtigere gennemgang og højere datakvalitet med RPA

Ligesom robotic og procesautomatisering har forbedret fremstillingsprocessen og “just in time” opgørelsesprocesser, kan RPA tage de nuværende gentagne opgaver og rutinefunktioner og eliminere menneskelige manuel håndtering. Tænk på, hvor hurtigt en moderne bil er samlet og malet på en samlebånd, og hvor meget kvaliteten er forbedret ved hjælp af robotic.

P2P-processen er meget som samlebåndsarbejde. Råmaterialer som indkøbsrekvisitioner og indkøbsordrer samles for at danne grundlag for en varekvittering, hvilket skaber en vej til den efterfølgende betaling af leverandørfakturaen.

Jeg synes, det er rimeligt at foreslå, at hvis biler kan fremstilles helt eller delvist af robotic, kan virksomheder verden over anvende robotter til behandling af forretningstransaktioner, der skaber hurtigere gennemgang og højere datakvalitet, samtidig med at omkostningerne ved “færdigvarerne” reduceres, som inkluderer bogføring og betaling fra virksomhedens ERP.