fleksibel godkendelses workflow

Fakturagodkendelses workflow bliver fleksibel!

ERP-systemer har workflow muligheder, men de mangler fleksibilitet. Opsætning og vedligeholdelse er ressourcekrævende.

For at skabe et workflow, skal ERP-brugeren:

  • Være en ”superbruger” – have viden om, hvordan workflow funktioner virker
  • Fuldt ud forstå forretningsregler på alle områder af organisationen
  • Være opmærksom på undtagelser fra forretningsreglerne
  • Være i stand til at oprette workflows for forskellige geografiske lokationer og afdelinger

Spørgsmål man bør stille

Har du de mennesker ansat?

At finde den rigtige person (eller gruppe af mennesker) til at oprette og udvikle de logikdrevne workflows for hver afdeling er en tidskrævende opgave.

Har du nok viden om hver afdeling?

Hvis workflows er specifikke for en lokation eller en afdeling, skal workflowene genereres i overensstemmelse hermed.

Som et eksempel kan du generere flere workflows til fakturering og godkendelse, men disse workflows er ikke tilgængelige for rekvisitionssiden af virksomheden. Workflows skal også genereres i indkøbssystemet.

Hvordan vil du klare at omdirigere workflows?

Når forretningsregler ændres, eller brugerne bestemmer, at det nuværende workflow ikke indeholder alle de nødvendige elementer til at behandle en faktura, skal arbejdsgange revideres, og ændringerne dokumenteres.

invoice approval workflow Caught in Translation

Ofte tildeles personer med bestemte roller til at skabe workflows, fordi den gennemsnitlige bruger ikke er blevet uddannet i logikdrevne processer. Dette giver i sig selv plads til workflow fejl på grund af oversættelsen af forretningsprocesser.

Hvis hvert workflow, der kræver ændring, også kræver involvering af flere medarbejdere og dokumentation, fjernes fokusset fra fakturagodkendelsen eller rekvisitionsprocessen og overføres til workflow management processen.

Find ud af hvordan Palette gør dit fakturagodkendelse workflow fleksibelt med hvilket sparer din virksomhed tid og penge ved ikke at udvikle skræddersyede workflows i dit ERP-system. Læs mere eller book en demo.