Invoice Workflow Automation (IWA)

Ineffektive manuelle processer spøger stadig hos de fleste virksomheder

I de senere år har økonomiafdelinger høstet fordelene ved Invoice Workflow Automation (IWA) software. For mange virksomheder er håndtering af papirbaserede fakturaer dog stadig en norm: En ny rapport viser, at 84% af virksomhederne uden IWA-løsninger håndterer størstedelen af deres fakturaer via manuelle, papirbaserede metoder, og dette påvirker de positive tal på bundlinjen.

Invoice Workflow Automation (IWA) Rapport

Rapporten fra Paystream Advisors fandt, at selv om de fleste virksomheder oplyser, at deres største smerte punkter er manuel indtastning af data og ineffektive processer, manuel routing af fakturaer og store mængder af papirfakturaer, har 30% endnu ikke overvejet at indføre automatisering af deres Accounts Payable (AP) afdeling. Dette skyldes hovedsagelig mangel på tilgængelig budget eller troen på, at deres nuværende processer virker, på trods af effektiviteten, der kan opnås fra IWA.

Rapporten viser, at den finansielle sektor leder vejen for at forbedre AP-effektiviteten. Sektoren har historisk set været mere progressiv når det gælder automatisering af back-office, og AP-software er ingen undtagelse. 60% af finans-, bank- og forsikringspersonalet har vedtaget en IWA-løsning i modsætning til f.eks. kun 22% af respondenterne indenfor uddannelsesinstitutioner.

Større hastighed og produktivitet

72% af virksomheder med en IWA-løsning oplever hurtigere godkendelsestider på fakturaer, 57% rapporterer større produktivitet, og 46% har sagt, at deres omkostninger til håndtering er faldet efter implementering af en IWA-løsning.

Andre indberettede fordele omfatter forbedret synlighed over risici (26%), forbedret overholdelse af lovkrav (21%) og en reduktion af gebyr ved for sent betaling samt strafrenter (21%).

Alle disse fordele kan bidrage til at forbedre bundlinjen og opnå afkast på investeringen. Desuden skal de bedste IWA-løsninger tilpasse sig en virksomheds unikke AP-behov, snarere end at tvinge dem til at overholde løsningens muligheder, og adressere hele fakturaens livscyklus.

Opnåelse af IWA succes

Den nye rapport giver også råd om, hvordan man vælger og implementerer den rigtige IWA-løsning til din virksomhed. Dette afhænger af virksomhedens AP-operationer og varierer alt efter størrelse, industri, systemer og processer og indtægter. Virksomheder bør gennemgå deres nuværende tilstand for at analysere, hvor der kan gøres forbedringer, og hvilken IWA-udbyder som ville være bedst for dem.

Start med at kortlægge hvilke typer af fakturaer virksomheden hovedsageligt håndterer, f.eks. papir, EDI, e-mail og e-fakturaer. Dette vil hjælpe virksomheden identificere, hvor de skal starte med deres automation projekt. For eksempel kan en virksomhed med store mængder papirfakturaer vælge en leverandør, der muliggør en faset overgang til mere digitaliserede metoder uden at forstyrre status quo for hurtigt.

I sidste ende skal virksomheder, som søger at forbedre produktiviteten, fremskynde faktura godkendelser og reducere omkostningerne til håndtering, bevæge sig hen imod et automatiseret fakturahåndteringsmiljø. IWA-løsninger gør det muligt for virksomhederne at få forbedringer i faktura godkendelser, medarbejderproduktivitet og håndteringsomkostninger, der straks realiserer et investeringsafkast på grund af forbedret produktivitet, effektivitet og overskud.

For at læse hele rapporten klik her, eller for at læse mere om, hvordan Palette Software kan hjælpe virksomheder i alle størrelser automatisere hele spektret af AP-processer, klik her.