Automatisering kræver refleksion

Automatisering kræver refleksion

Automatisering af processer indebærer en forandring for alle i virksomheden og kræver derfor omtanke. Det er nemt at glemme personens rolle i processen og kun fokusere på at få teknologien til at fungere. Den store udfordring er imidlertid at få alle involverede, til at tænke og handle anderledes.

Mange virksomheder har forstået vigtigheden af digitalisering af deres processer, men der er virksomheder, der lige er begyndt deres rejse. Deres udfordring er at bringe hele organisationen ind i det digitale arbejde ved at engagere alle fra medarbejder til ledelse, for at skabe et positivt miljø omkring udviklingen.

Palette Software Project Manager Marie Louise Ankersjö oplister vigtige punkter i arbejdet med digitalisering.

  • Det er vigtigt, at digitalisering ses som en fundamental forandring for hele virksomheden, og at den får en plads i strategien.
  • Medarbejdere har brug for indsigt i, at digitalisering er en løbende proces.
  • Alle medarbejdere skal forstå virksomhedens mål og “den nye måde” at arbejde.
  • Det handler om, hvordan man integrerer individet med værktøjerne, og at teknologisk udvikling ikke handler om totalautomatisering.

“En vigtig del af den vellykkede implementering er Change Management. At løfte personer, som arbejder i processen, og gør dem involveret i automatiseringen.”

Marie Louise Ankersjö, Project Manager, Palette Software

Det kan være skræmmende og krævende at starte dette arbejde, da det kan være tidskrævende, og det vil være nødvendigt at gennemgå arbejdsrutiner. Gennemførelse kræver, at du gennemgår medarbejdernes viden og udfører en dybtgående udvikling og opgradering af færdigheder. Det drejer sig ikke om fuldstændig automatisering af forretnings- og arbejdsopgaverne. Det handler om at uddanne medarbejdere for at få en fælles positiv opfattelse af, hvad digitalisering betyder. Fokus er normalt på digitalisering som et it-projekt, men det handler om hele virksomheden, værdier, organisation, processer, data mv. En vellykket implementering indeholder derfor tre hovedbestanddele; individet, processen og teknologien.

“Ledelse er utrolig vigtigt for et velfungerende digitalt arbejdsmiljø. Du skal især forstå behovet for at udvikle digitale færdigheder.” Jan Gulliksen, professor i human computer interaktion på KTH.

Læs mere om vores løsninger